Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Virksomhedens juridiske navn:

Expact Trading S.L.
Calle Vizcaya 16 Atico B
29640 Fuengrola
B09814013

Mailadresse: info@onlinebutikken.com
Telefonnummer: +34 693 38 38 38

 

Betaling

Onlinebutiken.com modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. JCB og MobilePay.

Vi tager ikke kortgebyrer.

Beløbet hæves først på dit kort, når varen bestilles.
Det er også muligt at betale for ordren ved levering (Gælder kun for levering på Costa del Sol i Spanien) - her tages kun imod kontantbetaling.

 

Levering

Efter din bestilling, pakker Onlinebutikken.com dine varer inden for to arbejdsdage og overdrager dem til fragtservicen hos SEUR, SEUR Frio eller CTT Express. De vil derefter levere dine bestilte varer til den adresse, du har angivet. Leveringsbetingelserne fra transportøren gælder for aftalen, og leveringstiden begynder kun, når varerne er overgivet til transportøren.
Vi tilbyder også levering med bud på hele Solkysten i Spanien (Costa del Sol). Når du bestiller, kan du indtaste den ønskede dato for modtagelse. Vi leverer øst for Fuengirola alle torsdage og vest for Fuengirola alle fredage. Vi leverer i Fuengirola både torsdage og fredage
Hvis vi har brug for yderligere oplysninger fra dig for at fuldføre leveringsaftalen, vil leveringstiden vente, indtil du har givet os de nødvendige oplysninger.
For at sikre korrekt håndtering af køle- og frysevarer, sender vi dem i specialtilpasset emballage. Køleelementer medfølger for at opretholde den passende temperatur under transporten. Når du modtager din ordre, kan du smide køleelementerne ud med almindeligt affald. Ved afsendelse af frostvarer anvender vi ekstra køleelementer for at sikre, at varen er tilfredsstillende kold ved modtagelsen hos slutbrugeren. Vi anbefaler dog stadig ikke at få sendt køle- og frysevarer, med andet end kølebil, da der kan være risiko for kvalitetsforringelse under transporten.
Vi påtager os ikke ansvar for eventuelle unøjagtigheder eller tvetydigheder i dine ordrer eller kommunikation med os, medmindre det skyldes fejl eller grov uagtsomhed fra vores side.
Leveringstiden, som angivet på vores hjemmeside, er blot et skøn og ikke en garanti. Der kan opstå uventede forsinkelser, herunder på grund af fragttjenesterne hos SEUR, SEUR Frio eller CTT Express. Vi har ingen kontrol over disse forsinkelser og kan ikke holdes ansvarlige. Mulige forsinkelser, der skyldes told i destinationslandet, er også på dit eget ansvar.
Vi har ingen kontrol over udenlandske fragttjenesters handlinger og kan ikke påvirke internationale forsendelser. Vi kan dog anmode SEUR, SEUR Frio eller CTT Express om at undersøge pakkenes status eller placering. Denne undersøgelse kan tage op til 2 uger. Vi kan delvist eller fuldt ud refundere din ordre, afhængigt af resultatet af undersøgelsen.
Hvis du bestiller uden for EU, er du ansvarlig for eventuelle importafgifter og toldregler i dit eget land. Vi kan ikke holdes ansvarlige for beslaglæggelse af produkter på grund af love og regler i destinationslandet. Det er dit ansvar at kontakte dit lokale skattekontor og informere dig om gældende love og regler. På samme måde er det dit ansvar som modtager at fremsende nødvendig dokumentation ved anmodning under en toldinspektion.
Hvis en pakke returneres, vil vi kun refundere salgsværdien af produkterne, når vi har modtaget dem i god stand.
Hvis emballagen er beskadiget under forsendelsen, skal du informere os inden for 48 timer for at kunne gøre krav på eventuelle beskadigede produkter. Hvis du modtager en pakke med synlige tegn på skade, skal du modtage den med forbehold og gøre indsigelse mod dens tilstand. Du kan åbne pakken i nærvær af fragtservicens personale for at gøre dem opmærksomme på situationen.
Hvis skaderne ikke er synlige ved modtagelsen, kan du stadig gøre krav på eventuelle beskadigede produkter, men du skal kontakte fragtservicen så hurtigt som muligt, da de kun refunderer inden for en vis tidsramme.
Vi kan ikke holdes ansvarlige for forfaldne produkter eller udløbne datoer, hvis du ikke henter eller accepterer produkterne rettidigt.
Hvis du afviser at acceptere produkterne eller undlader at give korrekte instruktioner eller adresser, vil de bestilte produkter blive opbevaret på din egen risiko. Eventuelle ekstra omkostninger ved en anden forsendelse eller opbevaring vil blive pålagt dig.
Alle pakker er forsikrede. Hvis en pakke går tabt, kan vi starte en undersøgelse med fragtservicen. Hvis pakken er blevet mistet, har du ret til fuld refusion. Ved forsinkelser er der dog ingen ret til refusion.
Vi forbeholder os ret til at udelukke produkter og lande fra vores service uden angivelse af årsag.
Eventuelle behandlingsomkostninger vil blive opkrævet fra dig.
Vi sender kun en separat faktura efter din anmodning.
Pakker, der afvises af et lands myndigheder som told eller sundhedsmyndigheder, vil ikke blive returneret til os, men vil blive destrueret. Det er dit ansvar at undersøge de lokale told- eller skattemyndigheder for at sikre, at produkterne kan importeres, før du afgiver din bestilling.
Forsendelsesprisen beregnes ud fra vægten på pakken. Du vil blive oplyst om den samlede forsendelsespris ved checkout-processen, før du bekræfter din ordre.
Bemærk venligst, at vi kan opdele din ordre i flere pakker, hvis det giver mening med hensyn til vægt eller volumen.

Fotrydelse

Onlinbutikken.com yder fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven som følger:

For levnedsmidler og varer til husholdningen er der INGEN fortrydelsesret
For alle andre varer end levnedsmidler og varer til husholdningen, er der 14 dages fortrydelsesret
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du får varerne i fysisk besiddelse
I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis (dvs. separate leveringer), udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor du får den sidste vare i fysisk besiddelse. I tilfælde af en vare, der består af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor du får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.
For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele onlinebutikken.com (se kontaktoplysninger nedenfor) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail).
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug. Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Du kan benytte standardfortrydelsesformularen som du kan udfylde HER, men det er ikke obligatorisk.

Følger af fortrydelse
Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, refunderer onlinebutikken.com alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor onlinebutikken.com har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. onlinebutikken.com gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

onlinebutikken.com kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil onlinebutikken.com har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du kan returnere varen til os med post eller fragt, og dermed selv betale for transportomkostningerne. Du kan også overdrage varen til en chauffør fra onlinebutikken.com, hvis du har bestilt nye varer til levering inden fortrydelsesretten udløber.

Du skal returnere varerne eller aflevere dem til onlinebutikken.com uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret onlinebutikken.com om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

onlinebutikken.com anbefaler, at du gemmer postkvitteringen som bevis for, at du har afleveret pakken til posten/transportøren.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte info@onlinebutikken.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 01-04-2024